پیشنهاد می‌شود

در جریان

بابک کبود گرد قبران

گالری آزاد ، تهران
27 ارديبهشت تا 7 تير 1398
36 روز تا پایان

عظیم مرکبات‌چی شرحه شهر

گالری نگاه ، تهران
6 ارديبهشت تا 25 خرداد 1398
23 روز تا پایان

جواد مدرسی ناسازه ٢

گالری اثر ، تهران
27 ارديبهشت تا 31 خرداد 1398
29 روز تا پایان

طاها حیدری دهانه‌ی برخوردی

گالری آب انبار ، تهران
30 فروردين تا 7 تير 1398
36 روز تا پایان

اولاف بژسکی روزی روزگاری در ایران

بنیاد کاف ، تهران
20 ارديبهشت تا 24 خرداد 1398
22 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نئواكسپرسيونيسم در هنرمعاصرايران

گالری شیرین ، تهران
20 ارديبهشت تا 22 خرداد 1398
20 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی تلورانس خط

گالری نگاه ، تهران
27 ارديبهشت تا 22 خرداد 1398
20 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نیایش

نگارخانه لاله ، تهران
25 ارديبهشت تا 21 خرداد 1398
19 روز تا پایان

قاسم حاجی زاده مروری بر آثار دهه‌ی 90 قاسم حاجی‌زاده

گالری ماه ، تهران
27 ارديبهشت تا 21 خرداد 1398
19 روز تا پایان

شهرام کریمی من جایی خودم را جا گذاشتم

گالری اعتماد ، تهران
27 ارديبهشت تا 21 خرداد 1398
19 روز تا پایان

سیاوش حاتم حفره

گالری والی ، تهران
20 ارديبهشت تا 20 خرداد 1398
18 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی ...سیلی که

گالرى خطِ سفيد ، تهران
27 ارديبهشت تا 20 خرداد 1398
18 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی بقعه‌ها و اماکن مذهبی

موزه‌‌ی عکسخانه‌ی شهر ، تهران
1 خرداد تا 20 خرداد 1398
18 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی خاطرات کاغذی

موزه‌ی گرافیک ایران ، تهران
13 ارديبهشت تا 17 خرداد 1398
15 روز تا پایان

نوگل مظلومی قهرمانان، دلاوران، نام‌آوران

پروژه های آران ، تهران
13 ارديبهشت تا 17 خرداد 1398
15 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی هفت پیکر

گالری محسن ، تهران
27 ارديبهشت تا 17 خرداد 1398
15 روز تا پایان

تورج خامنه زاده نغمه نیستم که بخوانی

گالری محسن - پاسیو ، تهران
27 ارديبهشت تا 17 خرداد 1398
15 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی خرمشهر +30

گالری فرمانفرما ، تهران
27 ارديبهشت تا 10 خرداد 1398
8 روز تا پایان

نجمه کزازی پیش بینی پاییز

تالار این/جا ، تهران
27 ارديبهشت تا 10 خرداد 1398
8 روز تا پایان

بهار رنجبر انزوایی که دوزخ را می‌بافد برای تبرک هیولاها

گالری سایه ، تهران
27 ارديبهشت تا 8 خرداد 1398
6 روز تا پایان

علیرضا نکویی خطوط

گالری اعتماد - شعبه نگارستان ، تهران
20 ارديبهشت تا 7 خرداد 1398
5 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی چشم انداز 3

آرتیبیشن ، تهران
27 ارديبهشت تا 6 خرداد 1398
4 روز تا پایان

نگار کلانتری روح تو در رنگ‌ها

نگارخانه چهار ، تهران
27 ارديبهشت تا 6 خرداد 1398
4 روز تا پایان

سروژ بارسقیان امواج

گالری دستان +2 ، تهران
20 ارديبهشت تا 3 خرداد 1398
1 روز تا پایان

علی بهشتی تاویل

گالری زیرزمین دستان ، تهران
20 ارديبهشت تا 3 خرداد 1398
1 روز تا پایان

فاطمه پشنگ پور حماسه‌آفرینان شاهنامه

نگارخانه پل ، تهران
27 ارديبهشت تا 3 خرداد 1398
1 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی بازتاب احساس و اندیشه

نگارخانه آتشزاد ، تهران
27 ارديبهشت تا 3 خرداد 1398
1 روز تا پایان

مریم کوهستانی ری‌سایکل بین

گالری ویستا ، تهران
2 خرداد تا 3 خرداد 1398
1 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی چشم انداز هنر

نگارخانه انتظامی ، تهران
27 ارديبهشت تا 2 خرداد 1398
آخرين روز

نمایشگاه گروهی گوهر هنر

گالری آیریک ، تهران
27 ارديبهشت تا 2 خرداد 1398
آخرين روز

تهران، آخر هفته، گالری‌گردی

نمایشگاه گروهی در ستایش طبیعت

گالری شلمان
3 خرداد تا 8 خرداد 1398
بازگشایی امروز

نمایشگاه گروهی خود بس

گالری هفت ثمر
3 خرداد تا 13 خرداد 1398
بازگشایی امروز

نمایشگاه گروهی ب

نگارخانه دانشگاه هنر تهران
3 خرداد تا 9 خرداد 1398
بازگشایی امروز

سعید امدادیان طبیعت

گالری شروه
3 خرداد تا 13 خرداد 1398
بازگشایی امروز

مونا آقابابایی مطالعه در سطح

گالری اُ
3 خرداد تا 20 خرداد 1398
بازگشایی امروز

نمایشگاه‌های پیشِ‌ رو

نمایشگاه گروهی خود بس

گالری هفت ثمر ، تهران
3 خرداد تا 13 خرداد 1398
بازگشایی امروز

سعید امدادیان طبیعت

گالری شروه ، تهران
3 خرداد تا 13 خرداد 1398
بازگشایی امروز

نمایشگاه گروهی ب

نگارخانه دانشگاه هنر تهران ، تهران
3 خرداد تا 9 خرداد 1398
بازگشایی امروز

مونا آقابابایی مطالعه در سطح

گالری اُ ، تهران
3 خرداد تا 20 خرداد 1398
بازگشایی امروز

نمایشگاه گروهی در ستایش طبیعت

گالری شلمان ، تهران
3 خرداد تا 8 خرداد 1398
بازگشایی امروز

بابک کاظمی دوربینی به بزرگی استودیو بابک

گالری اِی‌جی ، تهران
10 خرداد تا 21 تير 1398
8 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی و مجسمه

گالری آزاد ، تهران
10 خرداد تا 21 خرداد 1398
8 روز تا گشایش

ایوب امدادیان نقاشی‌های دیده نشده دهه 50

گالری هور ، تهران
10 خرداد تا 28 خرداد 1398
8 روز تا گشایش

منصور نصرت نظامی نقاشی از نوع ایمان

گالری سایه ، تهران
17 خرداد تا 29 خرداد 1398
15 روز تا گشایش

حسام درویش پور نمایشگاه عکس

گالری گلستان ، تهران
17 خرداد تا 22 خرداد 1398
15 روز تا گشایش

کریم اسکندری تن نامه

گالری نگر ، تهران
17 خرداد تا 22 خرداد 1398
15 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی نملیشگاه نقاشی

گالری هفت ثمر ، تهران
17 خرداد تا 22 خرداد 1398
15 روز تا گشایش

روزبه روزبهانی اما تو خود آنجا نبودی

گالری آتبین ، تهران
24 خرداد تا 4 تير 1398
22 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی گسترش تن

گالری آریا ، تهران
24 خرداد تا 3 تير 1398
22 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی منظر

گالری الهه ، تهران
24 خرداد تا 3 تير 1398
22 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی 3 جایگاه

گالری اُ ، تهران
24 خرداد تا 4 تير 1398
22 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی‌خط

گالری ایده ، تهران
24 خرداد تا 29 خرداد 1398
22 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی شهر خسته است

نگارخانه پل ، تهران
24 خرداد تا 31 خرداد 1398
22 روز تا گشایش

شهین اسکندری شب‌رو

نگارخانه چهار ، تهران
24 خرداد تا 3 تير 1398
22 روز تا گشایش

حبیب فرشباف در کرانه‌های ارس

گالری دنا ، تهران
24 خرداد تا 3 تير 1398
22 روز تا گشایش

ژیلا کامیاب جانِ سنگ

گالری ساربان ، تهران
24 خرداد تا 3 تير 1398
22 روز تا گشایش

فرشته شادی ای بسا آرزو که خاک شده

گالری سیحون ، تهران
24 خرداد تا 5 تير 1398
22 روز تا گشایش

کاملیا صفایی زن دیروز، زن امروز

گالری شلمان ، تهران
24 خرداد تا 29 خرداد 1398
22 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی 40 - 50 - 60

گالری آزاد ، تهران
24 خرداد تا 4 تير 1398
22 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی غول های متمدن کمیاب

گالری شیرین ، تهران
24 خرداد تا 5 تير 1398
22 روز تا گشایش

سعید سعادت‌نیا دفترهای طراحی و نقاشی

گالری گلستان ، تهران
24 خرداد تا 29 خرداد 1398
22 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی شهر، کم‌توانان و حق شهروندی

گالری ماه مهر ، تهران
24 خرداد تا 7 تير 1398
22 روز تا گشایش

سعیده عالی‌خانی نفس

گالری نگر ، تهران
24 خرداد تا 29 خرداد 1398
22 روز تا گشایش

نوید عطروش ورطه

گالری ویستا ، تهران
24 خرداد تا 7 تير 1398
22 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی

گالری هفت ثمر ، تهران
24 خرداد تا 29 خرداد 1398
22 روز تا گشایش

ایزابل کورنارو نمایشگاه انفرادی ایزابل کورنارو

گالری دستان +2 ، تهران
31 خرداد تا 21 تير 1398
29 روز تا گشایش

ایزابل کورنارو نمایشگاه انفرادی ایزابل کورنارو

گالری زیرزمین دستان ، تهران
31 خرداد تا 21 تير 1398
29 روز تا گشایش

هوزانا رحیمی استوانه‌ها

گالری سایه ، تهران
31 خرداد تا 5 تير 1398
29 روز تا گشایش

زهرا مومنی حصارهای تنهایی یک زن

گالری شلمان ، تهران
31 خرداد تا 5 تير 1398
29 روز تا گشایش

میترا شاهمرادی نمایشگاه نقاشی و طراحی

گالری گلستان ، تهران
31 خرداد تا 5 تير 1398
29 روز تا گشایش

فرشید ملکی نمایشگاه طراحی

گالری هور ، تهران
31 خرداد تا 18 تير 1398
29 روز تا گشایش

سیما مشتاقی دود و عود

گالری هفت ثمر ، تهران
31 خرداد تا 5 تير 1398
29 روز تا گشایش

آخرین فرصت

نمایشگاه گروهی چشم انداز هنر

نگارخانه انتظامی ، تهران
27 ارديبهشت تا 2 خرداد 1398
آخرين روز

فاطمه پشنگ پور حماسه‌آفرینان شاهنامه

نگارخانه پل ، تهران
27 ارديبهشت تا 3 خرداد 1398
1 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی گوهر هنر

گالری آیریک ، تهران
27 ارديبهشت تا 2 خرداد 1398
آخرين روز

سروژ بارسقیان امواج

گالری دستان +2 ، تهران
20 ارديبهشت تا 3 خرداد 1398
1 روز تا پایان

علی بهشتی تاویل

گالری زیرزمین دستان ، تهران
20 ارديبهشت تا 3 خرداد 1398
1 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی بازتاب احساس و اندیشه

نگارخانه آتشزاد ، تهران
27 ارديبهشت تا 3 خرداد 1398
1 روز تا پایان

مریم کوهستانی ری‌سایکل بین

گالری ویستا ، تهران
2 خرداد تا 3 خرداد 1398
1 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی چشم انداز 3

آرتیبیشن ، تهران
27 ارديبهشت تا 6 خرداد 1398
4 روز تا پایان

نگار کلانتری روح تو در رنگ‌ها

نگارخانه چهار ، تهران
27 ارديبهشت تا 6 خرداد 1398
4 روز تا پایان

علیرضا نکویی خطوط

گالری اعتماد - شعبه نگارستان ، تهران
20 ارديبهشت تا 7 خرداد 1398
5 روز تا پایان

تهران

بابک کاظمی دوربینی به بزرگی استودیو بابک

گالری اِی‌جی ، تهران
10 خرداد تا 21 تير 1398
8 روز تا گشایش

ایوب امدادیان نقاشی‌های دیده نشده دهه 50

گالری هور ، تهران
10 خرداد تا 28 خرداد 1398
8 روز تا گشایش

منصور نصرت نظامی نقاشی از نوع ایمان

گالری سایه ، تهران
17 خرداد تا 29 خرداد 1398
15 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی و مجسمه

گالری آزاد ، تهران
10 خرداد تا 21 خرداد 1398
8 روز تا گشایش

حسام درویش پور نمایشگاه عکس

گالری گلستان ، تهران
17 خرداد تا 22 خرداد 1398
15 روز تا گشایش

کریم اسکندری تن نامه

گالری نگر ، تهران
17 خرداد تا 22 خرداد 1398
15 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی نملیشگاه نقاشی

گالری هفت ثمر ، تهران
17 خرداد تا 22 خرداد 1398
15 روز تا گشایش

روزبه روزبهانی اما تو خود آنجا نبودی

گالری آتبین ، تهران
24 خرداد تا 4 تير 1398
22 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی گسترش تن

گالری آریا ، تهران
24 خرداد تا 3 تير 1398
22 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی منظر

گالری الهه ، تهران
24 خرداد تا 3 تير 1398
22 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی 3 جایگاه

گالری اُ ، تهران
24 خرداد تا 4 تير 1398
22 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی‌خط

گالری ایده ، تهران
24 خرداد تا 29 خرداد 1398
22 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی شهر خسته است

نگارخانه پل ، تهران
24 خرداد تا 31 خرداد 1398
22 روز تا گشایش

شهین اسکندری شب‌رو

نگارخانه چهار ، تهران
24 خرداد تا 3 تير 1398
22 روز تا گشایش

حبیب فرشباف در کرانه‌های ارس

گالری دنا ، تهران
24 خرداد تا 3 تير 1398
22 روز تا گشایش

ژیلا کامیاب جانِ سنگ

گالری ساربان ، تهران
24 خرداد تا 3 تير 1398
22 روز تا گشایش

فرشته شادی ای بسا آرزو که خاک شده

گالری سیحون ، تهران
24 خرداد تا 5 تير 1398
22 روز تا گشایش

کاملیا صفایی زن دیروز، زن امروز

گالری شلمان ، تهران
24 خرداد تا 29 خرداد 1398
22 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی 40 - 50 - 60

گالری آزاد ، تهران
24 خرداد تا 4 تير 1398
22 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی غول های متمدن کمیاب

گالری شیرین ، تهران
24 خرداد تا 5 تير 1398
22 روز تا گشایش

سعید سعادت‌نیا دفترهای طراحی و نقاشی

گالری گلستان ، تهران
24 خرداد تا 29 خرداد 1398
22 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی شهر، کم‌توانان و حق شهروندی

گالری ماه مهر ، تهران
24 خرداد تا 7 تير 1398
22 روز تا گشایش

سعیده عالی‌خانی نفس

گالری نگر ، تهران
24 خرداد تا 29 خرداد 1398
22 روز تا گشایش

نوید عطروش ورطه

گالری ویستا ، تهران
24 خرداد تا 7 تير 1398
22 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی

گالری هفت ثمر ، تهران
24 خرداد تا 29 خرداد 1398
22 روز تا گشایش

ایزابل کورنارو نمایشگاه انفرادی ایزابل کورنارو

گالری دستان +2 ، تهران
31 خرداد تا 21 تير 1398
29 روز تا گشایش

ایزابل کورنارو نمایشگاه انفرادی ایزابل کورنارو

گالری زیرزمین دستان ، تهران
31 خرداد تا 21 تير 1398
29 روز تا گشایش

هوزانا رحیمی استوانه‌ها

گالری سایه ، تهران
31 خرداد تا 5 تير 1398
29 روز تا گشایش

زهرا مومنی حصارهای تنهایی یک زن

گالری شلمان ، تهران
31 خرداد تا 5 تير 1398
29 روز تا گشایش

میترا شاهمرادی نمایشگاه نقاشی و طراحی

گالری گلستان ، تهران
31 خرداد تا 5 تير 1398
29 روز تا گشایش

فرشید ملکی نمایشگاه طراحی

گالری هور ، تهران
31 خرداد تا 18 تير 1398
29 روز تا گشایش

سیما مشتاقی دود و عود

گالری هفت ثمر ، تهران
31 خرداد تا 5 تير 1398
29 روز تا گشایش

بابک کبود گرد قبران

گالری آزاد ، تهران
27 ارديبهشت تا 7 تير 1398
36 روز تا پایان

طاها حیدری دهانه‌ی برخوردی

گالری آب انبار ، تهران
30 فروردين تا 7 تير 1398
36 روز تا پایان

جواد مدرسی ناسازه ٢

گالری اثر ، تهران
27 ارديبهشت تا 31 خرداد 1398
29 روز تا پایان

عظیم مرکبات‌چی شرحه شهر

گالری نگاه ، تهران
6 ارديبهشت تا 25 خرداد 1398
23 روز تا پایان

اولاف بژسکی روزی روزگاری در ایران

بنیاد کاف ، تهران
20 ارديبهشت تا 24 خرداد 1398
22 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی تلورانس خط

گالری نگاه ، تهران
27 ارديبهشت تا 22 خرداد 1398
20 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نئواكسپرسيونيسم در هنرمعاصرايران

گالری شیرین ، تهران
20 ارديبهشت تا 22 خرداد 1398
20 روز تا پایان

قاسم حاجی زاده مروری بر آثار دهه‌ی 90 قاسم حاجی‌زاده

گالری ماه ، تهران
27 ارديبهشت تا 21 خرداد 1398
19 روز تا پایان

شهرام کریمی من جایی خودم را جا گذاشتم

گالری اعتماد ، تهران
27 ارديبهشت تا 21 خرداد 1398
19 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نیایش

نگارخانه لاله ، تهران
25 ارديبهشت تا 21 خرداد 1398
19 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی بقعه‌ها و اماکن مذهبی

موزه‌‌ی عکسخانه‌ی شهر ، تهران
1 خرداد تا 20 خرداد 1398
18 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی ...سیلی که

گالرى خطِ سفيد ، تهران
27 ارديبهشت تا 20 خرداد 1398
18 روز تا پایان

سیاوش حاتم حفره

گالری والی ، تهران
20 ارديبهشت تا 20 خرداد 1398
18 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی هفت پیکر

گالری محسن ، تهران
27 ارديبهشت تا 17 خرداد 1398
15 روز تا پایان

تورج خامنه زاده نغمه نیستم که بخوانی

گالری محسن - پاسیو ، تهران
27 ارديبهشت تا 17 خرداد 1398
15 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی خاطرات کاغذی

موزه‌ی گرافیک ایران ، تهران
13 ارديبهشت تا 17 خرداد 1398
15 روز تا پایان

نوگل مظلومی قهرمانان، دلاوران، نام‌آوران

پروژه های آران ، تهران
13 ارديبهشت تا 17 خرداد 1398
15 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی خرمشهر +30

گالری فرمانفرما ، تهران
27 ارديبهشت تا 10 خرداد 1398
8 روز تا پایان

نجمه کزازی پیش بینی پاییز

تالار این/جا ، تهران
27 ارديبهشت تا 10 خرداد 1398
8 روز تا پایان

بهار رنجبر انزوایی که دوزخ را می‌بافد برای تبرک هیولاها

گالری سایه ، تهران
27 ارديبهشت تا 8 خرداد 1398
6 روز تا پایان

علیرضا نکویی خطوط

گالری اعتماد - شعبه نگارستان ، تهران
20 ارديبهشت تا 7 خرداد 1398
5 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی چشم انداز 3

آرتیبیشن ، تهران
27 ارديبهشت تا 6 خرداد 1398
4 روز تا پایان

نگار کلانتری روح تو در رنگ‌ها

نگارخانه چهار ، تهران
27 ارديبهشت تا 6 خرداد 1398
4 روز تا پایان

مریم کوهستانی ری‌سایکل بین

گالری ویستا ، تهران
2 خرداد تا 3 خرداد 1398
1 روز تا پایان

فاطمه پشنگ پور حماسه‌آفرینان شاهنامه

نگارخانه پل ، تهران
27 ارديبهشت تا 3 خرداد 1398
1 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی بازتاب احساس و اندیشه

نگارخانه آتشزاد ، تهران
27 ارديبهشت تا 3 خرداد 1398
1 روز تا پایان

سروژ بارسقیان امواج

گالری دستان +2 ، تهران
20 ارديبهشت تا 3 خرداد 1398
1 روز تا پایان

علی بهشتی تاویل

گالری زیرزمین دستان ، تهران
20 ارديبهشت تا 3 خرداد 1398
1 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی چشم انداز هنر

نگارخانه انتظامی ، تهران
27 ارديبهشت تا 2 خرداد 1398
آخرين روز

نمایشگاه گروهی گوهر هنر

گالری آیریک ، تهران
27 ارديبهشت تا 2 خرداد 1398
آخرين روز

مونا آقابابایی مطالعه در سطح

گالری اُ ، تهران
3 خرداد تا 20 خرداد 1398
بازگشایی امروز

نمایشگاه گروهی خود بس

گالری هفت ثمر ، تهران
3 خرداد تا 13 خرداد 1398
بازگشایی امروز

سعید امدادیان طبیعت

گالری شروه ، تهران
3 خرداد تا 13 خرداد 1398
بازگشایی امروز

نمایشگاه گروهی ب

نگارخانه دانشگاه هنر تهران ، تهران
3 خرداد تا 9 خرداد 1398
بازگشایی امروز

نمایشگاه گروهی در ستایش طبیعت

گالری شلمان ، تهران
3 خرداد تا 8 خرداد 1398
بازگشایی امروز

دیگر شهرها

نمایشگاه گروهی بهار ۹۸

موزه گالری دیدی ، ایزدشهر
1 فروردين تا 30 خرداد 1398
28 روز تا پایان

ارسیا مقدم سری شاهپریان

گالری امروز ، اصفهان
20 ارديبهشت تا 20 خرداد 1398
18 روز تا پایان

امیرنصر کم گویان دیاگرام

فضای هنری پیرسوک ، شیراز
20 ارديبهشت تا 13 خرداد 1398
11 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی

گالری مان ، زنجان
31 ارديبهشت تا 9 خرداد 1398
7 روز تا پایان

حمید اسدزاده مروری بر چند مجموعه اخیر

گالری ایسو ، آمل
27 ارديبهشت تا 7 خرداد 1398
5 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی مجموعه آثار بزرگان هنر ایران با تکثیرهای فواد شریفی

گالری هان ، شیراز
26 ارديبهشت تا 7 خرداد 1398
5 روز تا پایان

دیگر کشورها

نمایشگاه گروهی شرار تویی

پاراسول یونیت ، لندن
19 ارديبهشت تا 2 آذر 1398
184 روز تا پایان

کیت هرینگ کیت هرینگ

موزه‎ی مدرن تیت ، لندن
24 خرداد تا 19 آبان 1398
22 روز تا گشایش

نائیری باغرامیان نکته‌های ممتاز

گالری ماریان گودمن ، نیویورک
29 دى تا 31 شهريور 1398
122 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی ما باز هستیم برای چیدمان

گالری ایزابل فن دن آیندِ ، دبی
25 ارديبهشت تا 25 شهريور 1398
116 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی شرار تویی

پاراسول یونیت ، لندن
1 خرداد تا 17 شهريور 1398
108 روز تا پایان

علی بنی صدر سرزمین‌های بیگانه

موزه گالری نوردبرابنتس ، سرتوخن‌بوس
17 فروردين تا 3 شهريور 1398
94 روز تا پایان

سارا رهبر نمایشگاه مجسمه

نادا هاوس ، نیویورک
12 ارديبهشت تا 13 مرداد 1398
73 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی میکرو-ماکرو

موزه‌ی هنرهای معاصر جکسون‌ویل ، نیویورک
11 بهمن تا 6 مرداد 1398
66 روز تا پایان

ثریا شرقی خارج از قلمرو

گالری لیلا هِلِر دبی ، دبی
27 اسفند تا 27 تير 1398
56 روز تا پایان

مریم عیوضی استیکرها

گالری آلساندرو آلبانسه ، میلان
25 ارديبهشت تا 24 تير 1398
53 روز تا پایان

امیر خجسته تیره ترین غروبِ آفتاب در جهان

کربن 12 ، دبی
25 ارديبهشت تا 9 تير 1398
38 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی وقتی که باورش می‌کنم، می‌بینمش

گالری تِرد لاین ، دبی
25 ارديبهشت تا 9 تير 1398
38 روز تا پایان

رضا درخشانی مهمانی در خانه خالی

گالری ستاره ، دوسلدورف
28 ارديبهشت تا 8 تير 1398
37 روز تا پایان

سام سمیعی زورخانه‌ی مقدس

گالری کنکوردیا ، انسخده
24 فروردين تا 26 خرداد 1398
24 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی سه سالانه‌ی هنرهای معاصر آسیا پاسیفیک: تمدید شده

گالری هنر کوئینزلند | گالری هنرهای مدرن ، کوئینزلند
9 ارديبهشت تا 26 خرداد 1398
24 روز تا پایان

رضا آرامش رضا آرامش - 12 ظهر، دوشنبه 5 اوت

موزه‌ی آسیا سوسایتی ، نیویورک
14 اسفند تا 19 خرداد 1398
17 روز تا پایان

علی اکبر صادقی شیاطین

گالری کامیل موناکو ، موناکو
5 ارديبهشت تا 16 خرداد 1398
14 روز تا پایان

سیا ارمجانی سیا ارمجانی - این خط را دنبال کن

موزه‌ی متروپولیتن نیویورک (مِت) ، نیویورک
1 اسفند تا 12 خرداد 1398
10 روز تا پایان

بهجت صدر (1924-2009)

بالیس هِرتلینگ ، پاریس
16 فروردين تا 11 خرداد 1398
9 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی رابطه‌ی ایرانی

گالری تام کریستفرسن ، کپنهاگ
3 خرداد تا 25 خرداد 1398
بازگشایی امروز

آرشیو